ห่างไปเพียง 30 นาที คุณจะพบกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งเป็นโครงการเมกะโปรเจ็กคจากรัฐบาลไทย ซึ่งมีสนามบินอู่ตะเภาและรถไฟความเร็วสูงอยู่ในโครงการ ดึงดูดให้เกิดความต้องการในการเช่าที่สูงขึ้นในอนาคต