ทำเลอัญมณี แหล่งเศรษฐกิจ “พัทยา” เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัย และการลงทุน พร้อมระบบการเชื่อมต่อการคมนาคมทุกรูปแบบ