การออกแบบที่อยู่อาศัยโดยมี SPACE เป็นหัวใจของบ้าน เพื่อตอบโจทย์ในทุกช่วงเวลาของชีวิต มี 𝗦𝗣𝗔𝗖𝗘 ให้คุณได้ขยายจินตนาการ รองรับความต้องการของทุก 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡